Loot boxes

Den heta potatisen i spelvärlden den senaste tiden har varit så kallade loot boxes och om de ska eller inte ska räknas som hasardspel. Vissa länder har redan klassificerat det som just hasardspel och i Kina, Japan, Australien, Nederländerna, Belgien samt på Isle of Man faller loot boxes under lagen om spel.Ett land som inte håller med om detta är Storbritannien. Där har UK Gambling Commission låtit meddela att loot boxes inte faller in under landets definition av hasardspel. Kommissionens verkställande direktör har dock antytt att de gör vad de kan för att hålla eventuella skadliga spelinslag oåtkomliga för barn med hjälp av exempelvis åldersgränser. Det är alltså fåra om den konstnärliga friheten som vi tar upp.

Vad är loot boxes?

Loot boxes är ett köp som görs inne i spel och som består av en virtuell låda innehållandes belöningar till spelarna. Dessa belöningar är olika föremål och modifikationer som vinns slumpmässigt och köps med riktiga pengar eller med spelets egen valuta. Dessa används av speltillverkarna för att hjälpa till att betala av exempelvis tillverkningsavgiften.Många ser dessa loot boxes som negativa och anser att de endast är ett sätt för tillverkarna att grabba åt sig pengar. Tyvärr känns de ibland nödvändiga för att få tillgång till den maximala spelupplevelsen varav ett köp nästan blir ett måste. Innehållet har dessutom ansetts skapa obalans i spelet då förmågor blir för starka.

Varför klassificeras loot boxes som hasardspel?

De länder som har valt att klassificera loot boxes som hasardspel har gjort det främst av den anledningen att de anser att de uppmuntrar till köp på ett sätt som kan liknas vid gambling. I och med att innehållet är dolt väcks något inom spelaren som får denne att vilja genomföra ett köp.I dagsläget har ett flertal länder redan fått in loot boxes under deras spellagar och även i flera andra länder finns motståndare till fenomenet. Vad som kan klassas som hasardspel och inte kan ibland vara svårt att avgöra och i detta fall ser vi två olika läger med vitt skilda åsikter.